Gravy Boat

Gravy Boat

White ceramic gravy boat 

10x20cm

  • Availability:
$3.95
Add to wishlist

White ceramic gravy boat 

10x20cm